Algemene voorwaarden

Introductie

Op deze pagina (samen met de genoemde pagina's) worden de voorwaarden uiteengezet die gelden voor het gebruik van deze site en de aankoop van producten daarin (hierna de "Voorwaarden").

Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u deze website gebruikt. Door het te gebruiken of een bestelling te plaatsen via de website, is Volley Beerse van mening dat de koper, na een bestelling te hebben gedaan, onvoorwaardelijk de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard die eerder beschikbaar zijn gesteld om te worden gelezen en op elk moment toegankelijk zijn via de website. Daarom, als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken en geen bestellingen plaatsen.

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ze periodiek te lezen, aangezien de voorwaarden van kracht zijn op het moment van gebruik van de website of van de sluiting van het contract (zoals later zal worden gedefinieerd) van toepassing zijn.

Identiteit van de Verkoper

Volleybalclub Beerse VZW
Bremstraat 31
2340 Beerse
België

Email: activiteiten@volleybeerse.be

Ondernemingsnummer: 0433466868

Jouw gegevens

De informatie of persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid. Door deze website te gebruiken, en met name uw gegevens die u dient mee te geven voor bestelling, geeft u uw toestemming voor de verwerking van dergelijke informatie en gegevens en verklaart u dat alle informatie en gegevens die u verstrekt juist zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.

Gebruik van de website

Door deze website te gebruiken en er bestellingen voor te plaatsen, gaat u ermee akkoord:

  • Doe rechtsgeldige vragen en bestellingen.
  • Geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen te doen. Als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een dergelijke bestelling is uitgevoerd, zijn we bevoegd om deze te annuleren en aan de relevante autoriteiten te melden.
  • Ons uw e-mailadres, postadres en / of andere contactgegevens waarheidsgetrouw en nauwkeurig te geven.

Bovendien geeft u ons toestemming om dergelijke informatie te gebruiken om indien nodig contact met u op te nemen (zie ons Privacybeleid). Als u ons niet alle informatie verstrekt die we nodig hebben, kunnen we uw bestelling niet plaatsen.

Totstandkoming van het contract

De informatie in deze Voorwaarden en de details op de Website vormen geen aanbod, maar een uitnodiging voor een contract. De bestelling is pas effectief als de klant op "Betalen en bestellen" klikt in het scherm met de orderbevestiging. Tijdens het selectie- en aankoopproces van het product of de producten kan de klant op elk moment de reeds uitgevoerde stappen annuleren en het proces verlaten. Binnen 24 uur na de betaling ontvangt de klant een conformiteitsbericht met de betaalde bedragen en de geregistreerde gegevens. Alleen de producten die worden vermeld in de bevestiging van aankoop maken deel uit van het contract.

Corona maatregelen

De huidige maatregelen dient ons dit event te organiseren met een Corona Safe Ticket (CST). Indien deze niet voorgelegd kan worden bij betreden van de zaal, dienen wij u de toegang te ontzeggen.

Online aankopen

Bestelde artikelen dienen vooraf en online betaald te worden.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van Bancontact.

Volleybalclub Beerse verzorgt de aangekochte artikelen pas nadat de betalingsbevestiging van de klant is ontvangen.

Ophalen

De bestelde artikelen dienen opgehaald te worden bij onze ingerichte drive-in op de parkeerplaats zaal Lambeer. Adresgegevens: Vredestraat 8, 2340 Beerse.

Alcoholhoudende producten

Indien er bij de bestelde artikelen alcoholhoudende producten zitten, dienen deze opgehaald te worden door personen ouder dan 16 jaar. In geval van twijfel, hebben wij het recht om deze bestelling niet mee te geven tenzij er een legitiem identiteitsbewijs voorgelegd kan worden.

Terugstuurbeleid

Onder geen enkele voorwaarde kunnen voedingsmiddelen teruggenomen worden.

Schriftelijke mededelingen

De toepasselijke wetgeving vereist dat een deel van de informatie of mededelingen die wij u sturen, schriftelijk is. Door deze website te gebruiken, accepteert u dat de meeste van onze berichten elektronisch zijn. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of informatie verstrekken door kennisgevingen op deze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met elektronische communicatie en erkent u dat elk contract, elke kennisgeving, informatie en andere berichten die we elektronisch verzenden, voldoet aan de schriftelijke eis. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Klachten

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn, en hechten heel veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze club stelt. Zou u echter toch een klacht hebben over één van onze producten of over onze dienstverlening, laat het ons dan zeker weten via: activiteiten@volleybeerse.be of het gsm nummer +32 496 02 90 23. We trachten zo snel mogelijk je klacht af te handelen.